Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Hollandsbjerg


Hollandsbjerg i Norddjurs Kommune får besøg af Kultur på hjul d. 26. september 2015. Pernille Stentofts sansevandring følges op af en workshop med Sidsel Effersøe.

Pernille Helberg Stentoft
Kulturformidler

Hollandsbjerg er en lille landsby, der ligger ved Randers fjord. Byen ligger smukt placeret på et højdedrag omgivet af lave inddæmmede engarealer på alle sider – arealer som før afvanding har været havbund.

Der findes flere historier om hvorfra navnet Hollandsbjerg stammer, men et gammelt sagn fortæller, at navnet Hollandsbjerg stammer fra et hollandsk skib, der i middelalderen strandede ved byen. Set ude fra havet lignede bakken byen ligger på måske et helt bjerg.

Tidligere bestod byen af landbrugsejendomme og enkelte huse beboet af f.eks. håndværkere. I dag er der kun fire aktive landmænd tilbage. Mange af gårdene er blevet lagt sammen, og de fire landbrug, der er tilbage, dyrkes udelukkende med planteavl.

Byen har haft skole, købmand, smedje, snedker m.m., men det er mange år siden. Det eneste der er tilbage er forsamlingshuset, som der i øjeblikket ydes en indsats for at holde liv i. Der er heldigvis ved at komme en opblomstring i livet omkring forsamlingshuset, idet der er renoveringsplaner i gang, og der er stor opbakning til de arrangementer, der afholdes i huset. I de senere år er der nemlig kommet en del unge familier med børn til byen, og det har betydet, at der igen er motivation til at få gang i mere fællesskab i byen og liv i forsamlingshuset. Målet er at Hollandsbjerg bliver ved med at være et attraktivt sted at bo.

Hollandsbjerg ligger tæt på fjorden, og det har betydet en del for folk i byen. Der er selvfølgelig fiskerimulighederne, som mange har benyttet sig af med udgangspunkt fra Landingspladsen lidt uden for byen. Landingspladsen er et lille hyggeligt sted, hvorfra man kan sejle ud på Randers fjord. Mange af byens indbyggere har en bådplads og en lille båd liggende her.

Tagrørene ved fjorden har også altid haft betydning for befolkningen i Hollandsbjerg. Således havde de fleste huse i byen stråtag, og hver gård havde deres eget område med rørskær i rørskoven, og mange skar selv de rør, de skulle bruge. Der er stadig huse med stråtag, og der skæres også stadig meget tagrør, men nu af professionelle ”rørhøstere” .

Hollandsbjerg ligger også tæt på Stenalt gods. I dag er det en spændende nabo med økologisk jordbrug og gedeopdræt, men i gamle dage var der en større tilknytning til godset, idet der har været arbejde at få for folk fra Hollandsbjerg.

Se invitation til dagen i Hollandsbjerg her.

Se plakaten for dagen i Hollandsbjerg her.

Se avisartikel fra dagen i Hollandsbjerg her.

Kl. 9.30-12 Byvandring ved kulturformidler Pernille Helberg Stentoft
Kl. 13-15 Workshop ved kunstner Sidsel Effersøe
Kl. 16-16.30 Fernisering og koncert med sangskriver Anders Graae (åben for alle)

Hollandsbjerg Forsamlingshus
Hollandsbjergvej 72
Hollandsbjerg
8950 Ørsted