Tak til Lime….


Ib, Jørn, Knud, Bente, Lars, Lis, Carsten, Maria, Anne Lise, Jesper, Helle, Hanne, Gitte med flere – mange tak for jeres kæmpestore hjælp og opbakning til vandringen i Lime. Tak alle de gode historier, fotografier, tekster fra Egnsarkivet, samtaler, svar,  gæstfrihed, gåture, skitser, sange, kaffe, te, varme. Uden jer ingen vandring!

+ There are no comments

Add yours